Vragen over psychomatiek

Veel gestelde vragen

De vergoeding van de psychosomatische therapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Zowel bij de fysiotherapie als de oefentherapeut is dit na te lezen in uw polis voorwaarden.


Stress is een algemeen ingeburgerd begrip in onze maatschappij met een zekere negatieve bijklank. Maar eigenlijk staat stress voor een noodzakelijke dynamische balans die ons lichaam aanneemt ondanks aanhoudende, in potentie evenwicht verstorende prikkels van buitenaf. Met andere woorden, processen in ons lichaam stellen ons in staat om voortdurend aangepast te zijn aan de eisen van de omgeving waarin wij leven.

Alleen bij chronisch aanhoudende stress komt ons lichaam in disbalans en raken de stresssystemen ontregeld. En dat kan leiden tot milde stress gerelateerde klachten- o.a. slecht slapen, opgejaagd gevoel, onrustig, vage pijnklachten- maar ook tot klachten als snelle vermoeidheid, overgevoeligheid voor pijn, stemmingsdaling, algemene malaisegevoel. Hier schietende de stresssystemen tekort in hun dynamische aanpassing aan de omgeving en raken aanpassings- en herstelmechanismen verstoord bijvoorbeeld je afweersysteem.

Wat houdt dat nu in, het stresssysteem?

Bij een stressprikkel wordt er een stof aangemaakt die twee hormonen activeert, adrenaline en cortisol. Deze twee hormonen maken dat het lichaam reageert op de prikkel met een stressrespons, waardoor er meer energie vrijkomt, er meer bloed naar hart en longen en grote spiergroepen gaat en onze hartslag en ademhaling versnellen. Dit alles om te reageren op iets wat een bedreiging is voor ons lichaam. Na het verdwijnen van deze prikkel dooft het stresssysteem als het ware uit en keert het lichaam terug naar de ‘normale’ stand.

Bij chronische stress wordt de stressrespons onvoldoende geremd, wat zoveel inhoudt dat het lichaam als het ware in de overdrive blijft staan.

Saskia Purmer, april 2013


De algemene fysio- of oefentherapie richt zich op het verbeteren van het bewegend functioneren, waarbij de lichamelijke klacht het aangrijpingspunt is.

De psychosomatische therapie richt zich op het bewegend functioneren, waarbij de therapie zich richt op de relatie tussen lichamelijke klachten, bewegend functioneren en het psychisch functioneren.


In mei 2015 is er een mooi achtergrond artikel verschenen in Trouw.